VOERPRYS :
Maak voorsiening vir Zilmax kostes - Konsulteer voedingskundige


A-GRAAD PRYS :
Onthou om vervoer kostes af te trek, maak voorsiening vir af grade


SLAG PERSENTASIE % :


SPEENKALF AANKOOP PRYS /KG :


AANKOOP MASSA :


STAAN DAE :


GEMIDDELDE DAAGLIKSE GROEI (GDT) :


DAAGLIKSE INNANME % VAN LIGAAM MASSA NAT RANTSOEN :
Baseer op 3% inname van liggaams massa op droee basis, konsulteer voedingskundige


RENTEKOERS % :


MORBIDITEIT % (SIEK BEESTE) :
Kan baie hoer wees in winter. Konsulteer spesialis voerkraal veearts


MORTALITEIT % (VREKTES) :
Kan baie hoer wees in winter. Konsulteer spesialis voerkraal veearts


PROSESSERINGS KOSTES PER KOP :
Konsulteer spesialis voerkraal veearts


VERVOER KOSTES PER KOP :


STAAN KOSTES PER KOP PER DAG :
Totale bedryfskostes gedeel deur aantal koppe in kraal deel deur 30 dae


BEHANDELINGS KOSTE (I.E RESFLOR) :
Konsulteer spesialis voerkraal veearts


KALF AANKOOP EENHEIDSPRYS(R/c) = 0


EINDMASSA = 0


INNAME (kg/dag) (as is) = 0


VOERKOSTE (R/dag) = 0


TOT. VOERKOSTE (R/c) = 0


"COST OF GAIN" (R/kg) PER DAG = 0


RENTELAS (R/c) = 0


MORBIDITEITSKOSTE (R/c) = 0


MORTALITEITSKOSTE (R/c) = 0


TOTALE KOSTES = 0


INKOMSTE = 0


WINS VERLIES = 0


BREAKEVEN AANKOOPPRYS (R/KG) = 0