How to Register as a Buyer on Beeswinkel

It describes how the user can register as a buyer on www.beeswinkel.co.za to participate in an online auction.

Hoe om te Registreer as 'n Koper op Beeswinkel

It describes how the user can register as a buyer on www.beeswinkel.co.za to participate in an online auction.

How to Register as a Seller on Beeswinkel

It descrived how the user can register as a seller on www.beeswinkel.co.za to participate in an online auction.

Hoe om te Registreer as 'n Verkoper op Beeswinkel

Dit beskryf hoe die verbruiker kan registreer as 'n verkoper op www.beeswinkel.co.za om deel te kan neem in 'n aanlyn veiling.

What is Pre-Bidding on Beeswinkel?

This video describes what a pre-bid is and how you can make a pre-bid on beeswinkel.co.za.
Pre-bidding give you the ability to bid on the livestock before the auction. Arrangements are made to load the animals. NB: Pre-bidding was created for buyer who will not be able to make the auction at the scheduled time, and gives them the ability to bid at a time that is convenient for them.

Wat is "Pre-Bidding" op Beeswinkel?

Dit beskryf aan die verbruiker wat pre-bid is en hoe jy kan pre-bid op www.beeswinkel.co.za. Pre-bidding stel jou in staat om op vee te bie voor die veiling. Reelings word getref om diere te gaan laai NB: Pre-bidding funksie is geskep vir kopers wat dink hulle gaan die twee uur veiling nie kan bywoon nie om enige tyd van die dag te kan bie.

Beeswinkel - Reserve Price

It describes to the user what a reserve price is on www.beeswinkel.co.za.

Beeswinkel - Reserweprys

Dit beskryf aan die verbruiker wat 'n reserweprys is op www.beeswinkel.co.za

Why should you use Beeswinkel?

It describes why users should make use of www.beeswinkel.co.za.

Hoekom moet jy Beeswinkel gebruik?

Dit beskryf aan die verbruiker hoekom hulle Beeswinkel moet gebruik.

Beeswinkel - How to Register as a Service Provider
Beeswinkel - Hoe om te Registreer as 'n Diensverskaffer
How to Load your Lots on Beeswinkel (PC)
Hoe om jou Lot op Beeswinkel te Laai (PC)
How to Buy on Beeswinkel
Hoe om te koop op Beeswinkel
How to buy on Beeswinkel (from your mobile device)
Hoe om te koop op Beeswinkel (vanaf jou selfoon)
How to Load your Lots on Beeswinkel (MOBILE)
Hoe om jou Lot op Beeswinkel te Laai (MOBILE)
Beeswinkel - Tips on how to make a video of your Animals
Beeswinkel - Wenke om 'n Video van jou Diere te maak
Beeswinkel Igniter video 1
Beeswinkel Igniter video 1